Kan styrkan i partiorganisationer förklara valresultat?

22 02 2018

I samband med det kommande riksdagsvalet kommer partiernas valresultat att diskuteras. Många kommer att finna ett behov av att förklara andelen röster ett parti får och söka svaren i kortsiktiga faktorer. Var det partiledarens förtjänst eller fel? Gynnades eller missgynnades partiet av de frågor som var heta under valrörelsen? Eller var partiet gynnat eller missgynnat i massmedia? Inga av dessa frågor är fel att ställa, men ett partis valresultat är också knutet till andra faktorer som ofta är förhållandevis stabila. En sådan är styrkan i partiernas organisationer. De svenska partierna är uppbyggda på ungefär samma sätt. De är medlemspartier med lokalavdelningar, kommunförbund, länsförbund, och har en beslutande kongress som väljer partiledare och partistyrelse. Förutom medlemmarna har partiorganisationerna hundratals anställda. Hur många som kan anställas beror på deras inkomster (som för de flesta partier till största del består av det partistöd som ges av offentlig sektor: riksdag, landsting och kommun). Summeras dessa resurser för vart och ett av partierna så får vi en indikator på styrkan i respektive partiorganisation.

Flera forskare – som Susan Scarrow – menar att partiorganisationernas styrka har betydelse för valresultatet. Att klara en motgång under en valrörelse – en partiledare som inte levererar, att valrörelsen inte tar upp partiets hjärtefrågor eller att massmedia är ute efter partiet – är något som partier med en stark organisation klarar av bättre än partier med en svagare organisation. Medan partier med en stark partiorganisation kan stå upp när det blåser är partier med svag partiorganisation utelämnade till att lyckas på arenor där de har svårt att kontrollera kommunikationen med väljarna. Att till exempel ha partimedlemmar som kan fungera som lokala opinionsbildare i med- och motgång är en styrkefaktor för vilket parti som helst. Partimedlemmarnas insatser kan kompletteras med eller, för ett parti med få medlemmar, ersättas av partianställda eller köp av tjänster. För detta behövs dock inkomster. Ett parti med stark organisation har flera av dessa resurser och kan i större utsträckning göra sin egen valrörelse vid sidan av det som händer i massmedia. Måhända har styrkan i partiorganisationerna fått förnyad betydelse i och med att en större del av partiernas kampanjer sker på sociala medier.

Statsvetarna Paul Webb och Dan Keith har kartlagt 112 partiers organisatoriska styrka i 18 etablerade demokratier, varav 15 i Europa. De har använt sig av Political Party Data Base där de bland annat hämtat uppgifter om partiernas medlemsantal, inkomster, anställda och antal lokalavdelningar. En del av dessa uppgifter har de använt för att skapa ett index som de kallar Party Strength Index (PSI). Utifrån det är det möjligt att jämföra de svenska partiernas styrka, vilket presenteras i tabell 1 (tyvärr redovisar inte forskarrapporten data för Sverigedemokraterna). PSI indikerar i vilken utsträckning som ett parti har organisatoriska resurser i förhållande till de 112 andra partierna i undersökningen. Ett PSI som är positivt indikerar att partiets organisatoriska resurser är över medel, medan ett negativt PSI indikerar att partiets organisatoriska resurser är under medel.

Tabell 1 Svenska partiorganisationers styrka enligt Party Strength Index (PSI).

Parti PSI
Socialdemokraterna +3,72
Moderaterna +1,38
Centerpartiet +0,45
Liberalerna -0,55
Kristdemokraterna -0,57
Vänsterpartiet -0,76
Källa: Paul D Webb och Dan Keith (2017) ”Assessing the Strength of Party Organizational Resources: A Survey of the Evidence from the Political Party Data Base” s 31-61 i Organizing Political Parties: Representation, Participation, and Power, red Susan E Scarrow, Paul E Webb och Thomas Poguntke. Oxford: Oxford University Press. Forskningsrapporten redovisar inte data för Sverigedemokraterna.

Den undersökning som Webb och Keith presenterar visar att Socialdemokraterna är det parti som har störst organisatorisk styrka i svensk politik. Men den visar också att Moderaterna och Centerpartiet har relativt starka partiorganisationer. Miljöpartiets, Liberalernas, Kristdemokraternas och Vänsterpartiets organisatoriska styrka ligger på likartad nivå, men den befinner sig långt bakom de starkaste partierna.

I den undersökning som Webb och Keith redovisar har Socialdemokraterna den femte starkaste partiorganisationen i Europa (den starkaste har de österrikiska kristdemokraterna: Österrikiska Folkpartiet). Moderaternas partiorganisation rankas som den fjortonde starkaste i Europa och Centerpartiets partiorganisation kommer på plats 25. Som tidigare nämnts kommer övriga partier sämre ut i den europeiska jämförelsen: Miljöpartiet kommer på plats 49, Liberalerna på plats 55, Kristdemokraterna på plats 57 och Vänsterpartiet på plats 66. Det är inte orimligt att Sverigedemokraterna skulle hamna i ungefär samma härad som dessa partier.

Något som Webb och Keith noterar är att skillnaden i organisatorisk styrka är relativt stor mellan de svenska partierna. Med andra ord har Socialdemokraterna avsevärt större organisatoriska resurser än partier som Miljöpartiet, Liberalerna, Kristdemokraterna och Vänsterpartiet. En slutsats skulle kunna vara att Socialdemokraterna, Moderaterna och Centerpartiet har starka organisationer som kommer att – allt annat lika – göra deras valrörelser mer framgångsrika jämfört med valrörelserna för övriga partier.

Samtidigt vet vi att de tre partierna med de starkaste organisationerna alla sett bättre dagar i väljaropinionen. Måhända är det i motgången som partiorganisationens styrka har störst betydelse. Såväl Moderaterna som Centerpartiet har haft betydande motgångar i väljaropinionen men lyckats komma tillbaka. För Socialdemokraternas syskonpartier i Europa har motgångarna ibland reducerat deras väljarstöd till en handfull procent. Dessa socialdemokratiska partier har ofta betydligt svagare organisation än sina svenska syskon. Kanske skulle de svenska Socialdemokraterna klarat sig än sämre i väljaropinionen utan sin starka partiorganisation.

Annonser

Åtgärder

Information

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google+-foto

Du kommenterar med ditt Google+-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s
%d bloggare gillar detta: