Mittenpartiernas återkomst?

20 01 2017

Är det möjligt att svensk politik är på väg att lämna tvåblocksystemet och gå emot ett treblocksystem? Bakgrunden till frågan är att moderatledaren Anna Kinberg Batra ändrat position och sagt sig vara beredd på att leda en borgerlig regering med stöd av Sverigedemokraterna samt att söka stöd från Sverigedemokraterna i enskilda frågor. Kristdemokraterna har redan sagt sig vara delvis positiva till ett sådant agerande. Däremot har Centerpartiet och Liberalerna varit kritiska. Denna politiska förändring kan få konsekvenser för de politiska blocken i svensk politik.

Som jag skriver i min artikel ”Bloc Identification in Multi-Party Systems: The Case of the Swedish Two-Bloc System” i West European Politics utmärks politiska block av stabila samarbeten mellan allierade partier som ofta, men inte nödvändigtvis, formar koalition före ett val som syftar till att vinna regeringsmakten. För att vi ska kunna tala om politiskt block måste det således vara flera partier som samarbetar. Ett parti är däremot inte något politiskt block. Att säga att Sverigedemokraterna är ett politiskt block vid sidan av de rödgröna och alliansen är missvisande. Detta enda parti är just ett parti och inte något block. Att Sverigedemokraterna inte ingår i något av blocken har varit ett avgörande huvudbry för möjligheten att bilda en stark regering. Men nu tycker Moderaterna och Kristdemokraterna att Sverigedemokraterna på olika sätt skulle kunna vara ett underslag till en borgerlig regering.

Grunden i tvåblocksystemet har varit en konflikt över vänster-högerfrågor som offentliga sektorns storlek, skattetryck, privatiseringar och satsningar på välfärdsstaten. Men som jag nämnt i tidigare bloggar (se här , här och här) och i min bok Den svenska väljaren 2014 så har vänster-högerskalan fått konkurrens av en konflikt mellan libertära och auktoritära värderingar. Libertära värderingar förknippas med självförverkligande, individualism och en ökad vilja för individen att framhäva sig själv, normkritik, gränsöverskridande, auktoritetsuppror, fria livsstilsval och ett bejakande av globalisering. Auktoritära värderingar betonar istället nationell gemenskap med stark invandringskritik, klara auktoriteter och traditionella normer samt hårda straff för dem som bryter mot dem.

Från att avståndet mellan partierna till stor del varit endimensionellt längs vänster-högerskalan tillkom nu även avståndet mellan partierna på libertära-auktoritära skalan (ibland kallat gal-tanskalan). Den ökade betydelsen av libertära och auktoritära värden tycks ha gjort att avstånden mellan partierna inom respektive block har ökat samtidigt som att det finns potential att detta avstånd ökar ytterligare. Vid riksdagsvalet 2014 var det ännu relativt små skillnader mellan de som röstade på allianspartierna och Socialdemokraterna vad gäller deras placering på den libertära-auktoritära skalan, något som framgår av figur 1 (uppgifterna hämtade från Den svenska väljaren 2014). Men om fler väljare noterar skillnaderna mellan partierna vad gäller frågor som främst har samband med libertära och auktoritära värden kan det bli så att väljarna i allt större utsträckning formerar sig utefter den libertära-auktoritära skalan. Om jag tillåts göra en gissning så kan avståndet mellan å ena sidan Moderaterna och Kristdemokraterna och å andra sidan Centerpartiet och Liberalerna kommat att öka ytterligare.

Figur 1: Svenska partisystemet uppdelat i tre politiska block.

bild1

Om en borgerlig regering ska bildas med stöd av Sverigedemokraterna kan det bli så att alliansen splittras. Några av allianspartierna – Moderaterna och Kristdemokraterna – kan då försöka bilda en regering med stöd av Sverigedemokraterna medan några andra – Centerpartiet och Liberalerna – väljer att stå utanför regeringen. Därmed har nya block bildats: ett högerblock och ett mittenblock. I figur 1 markeras de två nya blocken med gul respektive grön färg (det rödgröna blocket markeras med röd färg där jag även lagt till Feministiskt initiativ). Det som tidigare kallades för mittenpartier kan därmed åter sett dagens ljus.

Vad skulle ett par pånyttfödda mittenpartier betyda för svensk politik? För Centerpartiet och Liberalerna skulle en identitet som borgerliga mittenpartier underlätta samarbete med partier såväl till vänster som höger om mitten. I förlängningen skulle sådana mittenpartier, i alla fall i vissa frågor, kunna göra upp med Socialdemokraterna och Miljöpartiet. Därmed skulle möjligheterna för ett Socialdemokratiskt regeringsinnehav öka. En annan möjlig förändring skulle vara att makten gled över till åtminstone ett mittenparti som kunde leda en regering. I några av statsvetenskapens klassiker beskrivs dock detta som en mindre trovärdig utveckling. Istället anses väljarstödet för mittenpartier tendera att erodera till förmån för mer extrema partier.

I min ovan nämna artikel om blockpolitik visar jag att en majoritet av de svenska väljarna identifierar sig med ett av de båda blocken. Ett osäkerhetsmoment är hur den stora väljargrupp som identifierar sig som anhängare till ett borgerligt block skulle reagera på en utveckling mot ett mittenblock och ett högerblock. Gissningsvis skulle det utbryta en tävlan mellan de borgerliga partierna om dessa så kallade allmänborgerliga väljare där vem som egentligen var det mest borgerliga alternativet stod i fokus. Om partier då och då samarbetar med Socialdemokraterna (vilket mittenpartier plägar göra) kan det ge uppfattningen att sådana partier är mindre borgerliga. Något som också bör beaktas är att det finns många allmänborgerliga väljare som inte gillar Sverigedemokraterna, vilket kan gynna mittenpartier som inte samarbetar med SD. Om Anna Kinberg Batra med sin nya position önskar sig en utveckling som säkrar ett borgerligt regeringsinnehav kan således etablerandet av ett nytt mittenblock sätta käppar i hjulet för en sådan tanke.

Annonser

Åtgärder

Information

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google+-foto

Du kommenterar med ditt Google+-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

w

Ansluter till %s
%d bloggare gillar detta: