Politisk DNA?

27 08 2014

Arv och miljö är två olika förklaringar till varför människor är olika som individer. Arv betonar biologiska gener, människors olika DNA, som förklaring. Miljö betonar istället människans individuella erfarenhet: det omgivande samhället, uppväxtförhållanden, klass och så vidare. Socialisationsteorin är den som vanligen används för att förklara miljöpåverkan: människor lär sig av andra människor.

Ungefär samtidigt har massmedia rapporterat om två studier från olika forskargrupper som rör våra gener. Den ena studien presenterades i Proceedings of the National Academy of Science of the United States of America. Den undersökte generna på vänner utanför släkten som personerna i undersökningen hade. Studien rörde alltså inte relationer inom familj eller annan släkt. I studien framkom att genuppsättningen på våra vänner i relativt hög utsträckning liknade vår egen. Det ligger nära till hands att misstänka en viss egenkärlek. Vi trivs bäst med dem som liknar oss själva, i alla fall i vissa avseenden.

Förklaringen i detta fall utgår inte från arv, utan från miljö. Människor söker och får bekräftelse i andra människor som liknar dem själva. Den andra studien publicerades i Behavior Genetics och rörde politiska skillnader mellan enäggs tvillingar och tvåäggstvillingar med data från Sverige och fyra andra länder. Forskarlaget kom fram till att enäggstvillingarnas åsikter var mer lika varandra än tvåäggstvillingarnas. En slutats som forskarlaget drog rörde det biologiska arvet. Enäggstvillingarna hade mer likartad DNA än vad tvåäggstvillingar hade. Ju mer gemensam genuppsättning, desto mer likartade politiska åsikter. Därmed drog forskarna slutsatsen att människans gener påverkade våra politiska åsikter. Men de menade inte att generna förklarar alla politiska åsikter: miljö är alltjämt viktig. Måhända känner sig en del forskare som enbart sett till miljöpåverkan för att förklara människors åsikter lite oroade över att den egna forskningstraditionen kan bli obsolet. Då kan den första studien – den om vännernas mer gemensamma DNA – komma till räddning.

Den pekar på att slutsatsen om att tvillingarnas gener påverkar politiska åsikter kan vara felaktig. För männi skor kommer varandra nära och blir vänner på grund av lite mer likartade gener. Detta bör särskilt gälla enäggstvillingar med lika DNA än vad som är fallet med andra syskon med DNA som är mer olika varandra. Då enäggstvillingarna känner igen sig själva i varandra tenderar de att mer söka varandras gemenskap än andra syskon.

Därmed delar de också varandras erfarenheter och gör samma saker i större utsträckning än andra syskon.

I så fall bör enäggstvillingarnas likartade politiska åsikter kunna uppstå genom vanlig socialisationsprocess: enäggstvillingarna lär sig av gemensamma erfarenheter och av varandra. Då är det miljö och inte det biologiska arvet som ger åsiktslikheterna. Därmed kan de likartade åsikterna mellan tvillingarna ha uppkommit genom miljö, inte arv.

Krönika publicerad i Barometern och Oskarshamns-Tidningen 27 augusti och i Smålandsposten 9 augusti 2014.

Annonser

Åtgärder

Information

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut / Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut / Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut / Ändra )

Google+-foto

Du kommenterar med ditt Google+-konto. Logga ut / Ändra )

Ansluter till %s
%d bloggare gillar detta: