Starta ett parti så få du pengar

2 09 2013

Många människor har politiska värderingar om ett bättre samhälle, en vilja att lösa problem, men bara några få är politiskt aktiva. Det är än mer sällsynt att gå utanför den upptrampade stigen och starta ett nytt parti. Men det finns undantag. Vissa personer väljer att engagera sig politiskt genom att bilda ett parti och de blir allt vanligare. Antalet partier blir fler, vilket inom statsvetenskapen kallas för partifragmentering. I riksdagen var det länge fem partier, men nu är det åtta (tidigare fanns Ny Demokrati också där). Antalet lokalpartier – partier utan nationell representation som finns i kommuner och landsting – ökar än mer dramatiskt.

Men enligt ledande partiforskare borde antalet partier bli allt färre. Det partistöd som betalas ut av stat, landsting och kommuner är ett av skälen. Forskarna menar att partistödet bildar en barriär som hindrar nya partier att få framgång. De antar att partistödet ger de redan etablerade partierna betydande försteg. Partistödet betalas ut till partier på grundval av hur det gått för dem i valen (eller efter antal mandat de fått i riksdag och fullmäktige). Etablerade partier har redan vunnit sina mandat och har, ofta sedan flera år tillbaka, kunnat samla in partistöd. Ett nytt parti har ingenting av detta. Därmed, antar dessa forskare, har de etablerade partierna betydligt större ekonomiska resurser som gör att de inför väljarnas beslut vid valurnorna kan konkurrera ut utmanarna.

Ett problem med denna tanke är att partifragmenteringen faktiskt ökar. Men dessa forskare har också glömt att pengar kan vara ett centralt incitament för att få människor att ta risker och lägga ned den extra arbetsinsats som det innebär att bilda ett politiskt parti. Därmed kan partistödet stimulera medborgare att bilda nya partier. Det betyder inte att personer som bildar nya partier inte har politiska ideal och ideologiska värderingar som de vill förverkliga i politiken. Det betyder bara att den hägrande förekomsten av partistöd – och arvoden som politiker får om de blir valda – kan bli det som gör att några medborgare går från ord till handling.

Statsvetaren Gissur Erlingsson beskriver i sin avhandling begreppet ”partientreprenörer”. Dessa ser möjligheter att starta ett politiskt parti om de etablerade partierna negligerat ett politikområde eller om deras hantering av etablerade politikområden inte uppfyller väljarnas krav. Utifrån sin teoretiska utgångspunkt menar Erlingsson att partientreprenörer försöker fylla denna efterfrågan genom att starta ett politiskt parti, bli valda och få del av de fördelar, bland annat partistöd och arvode, som delas ut till valda politiker. Förvisso genomför Erlingsson sina analyser på lokalnivå, men, som jag redan nämnt, partifragmentering finns även i riksdagen.

Utifrån tanken om partientreprenörer är det mycket möjligt att det allt större partistödet och ökande arvoden till politiker inte är ett hinder för nya partier. Istället kan partistöd och arvoden vara en av de drivkrafter som leder till att nya partier startas och att fragmenteringen av det svenska partisystemet har ökat.

Krönika publicerad i Smålandsposten 2 september och i Barometern samt i Oskarshamns-Tidningen 26 augusti 2013.

Annonser

Åtgärder

Information

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google+-foto

Du kommenterar med ditt Google+-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

w

Ansluter till %s
%d bloggare gillar detta: