Socialdemokraternas roll i den nya och gamla vänstern

20 09 2012

Det har börjat bra för Socialdemokraternas partiledare Stefan Löfven. Men ett partis framtid handlar om mer än att byta ut en partiledare. För Socialdemokraternas del är det mycket som tyder på att deras problem inte bara rör kortsiktiga faktorer (som vem som är partiledare), utan även mer långsiktiga faktorer. I boken Den svenska väljaren visar jag att det finns ett starkt samband mellan väljarnas egen uppfattning var de befinner sig på vänster-högerskalan och deras val av parti. Men också att det är vanligare att väljarna placerar sig på höger sida i politiken än åt vänster. Vid jämförelse med tidigare forskning framstår det som att allt fler väljare placerar sig på höger sida i politiken, medan allt färre placerar sig åt vänster, men framför allt minskar andelen väljare som placerar sig i mitten. Sådana långsiktiga värdeförändringar påverkas i väldigt lite utsträckning av vilka personer som leder de svenska partierna. Värdeförändringar är istället resultat av långsiktiga samhällsförändringar i väljarnas vardag.

Värdeförändringar bland väljare hör samman med förändringar i samhället. För ett gammalt arbetareparti som Socialdemokraterna är den minskade andelen väljare som är arbetare en utmaning. Därtill visar analyserna i Den svenska väljaren att andelen som själva uppfattar sig som arbetare minskar, att allt färre av dessa placerar sig på vänster sida i politiken och att klass betyder allt mindre när väljarna röstar. I stället ökar andelen väljare med högskoleutbildning där Socialdemokraterna sedan länge är svaga.

Den svenska väljaren visar att innebörden av vänster och höger börjar förändras bland väljarna. Från att ha främst associerat vänster-högerskalan med statens roll i ekonomin tycks allt fler väljare relatera vänster till grön politik, möjligheter till självförverkligande och förändring. Höger associeras allt mer med icke-grön politik, materiellt välstånd och tradition. En sådan förändring förebådar en konflikt som rör andra frågor än ekonomisk fördelning.

Socialdemokraterna riskerar att betraktas som en gammal vänster, medan ett parti som Miljöpartiet uppfattas som den nya vänstern. Det kan också innebära att väljarna uppfattar den gamla politikens kontrahenter – Moderaterna och Socialdemokraterna – som allt mer lika varandra. Såväl partiet i den gamla vänstern som i den gamla högern agerar ensartat för att säkerställa ekonomiskt tillväxt.

Det kan vara så att väljarna i allt mindre utsträckning uppfattar Socialdemokraterna som något egentligt alternativ till den centrala tillväxtpolitiken. Allt fler av Socialdemokraternas gamla väljargrupper kan direkt ta steget till gamla högern och Moderaterna (om de prioriterar ekonomisk tillväxt), den nya högern i form av Sverigedemokraterna (om de prioriterar auktoritära värden) eller den nya vänstern i form av Miljöpartiet.

Forskning visar att väljarnas röstning i allt större utsträckning påverkas av kortsiktiga effekter som snabbt kan förändras. Men alltjämt har långsiktiga effekter mycket stor betydelse. Den långsamma förändring som sker i denna grupp av förklaringar till väljarnas röstning är svåra att förändra. Därför bör den långsiktiga utvecklingen betraktas som den mer allvarliga krisen för den gamla vänsterns grand old party – Socialdemokraterna, mer än mer akuta frågor som partiledarskapet. Det finns en stor risk att de kriser som de senaste åren präglat Socialdemokraterna endast är symptom på att partiet går mot att bli en skugga av sitt forna jag.

Krönika publicerad i Barometern 19 september 2012.

Annonser

Åtgärder

Information

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut / Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut / Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut / Ändra )

Google+-foto

Du kommenterar med ditt Google+-konto. Logga ut / Ändra )

Ansluter till %s
%d bloggare gillar detta: