Opinionen efter Juholt

26 04 2012

Efter det att Håkan Juholt avgick och Stefan Löfven tillträdde som Socialdemokraternas partiledare i januari i år har väljaropinionen förändrats. Det är välbekant att Socialdemokraterna har gått fram och Moderaterna har backat. Denna förändring är viktig, då den även är kopplad till förändringarna i opinionsstödet för Alliansen: med Moderaternas tillbakagång har också opinionsstödet för Alliansen minskat, medan stödet för det som brukar kallas för De rödgröna har ökat. En sådan förändring pekar på att ett regeringsskifte är möjligt vid nästa riksdagsval.

Men det finns även andra intressanta förskjutningar i opinionen efter det socialdemokratiska partiledarskiftet som verkar kommit i skymundan när fokus riktats mot kampen mellan Moderaterna och Socialdemokraterna. I tabell 1 visar jag förändringarna i väljaropinionen sedan januari enligt den senast redovisade opinionsmätningen (som råkar vara Novus opinion som TV 4 redovisade 26 april).

Tabell 1: Partiernas opinionsstöd mellan januari och april 2012 (procent och procendifferens).

Källa: Novus opinion, hämtat 2012-04-26.

Den samlade Alliansen har förlorat 7 procentenheter sedan det socialdemokratiska partiledarskiftet. De rödgröna har däremot ökat med 8 procentenheter. Moderaterna har då tappat 6,5 procentenhet, medan förändringen för övriga Allianspartier är ganska liten (och inte signifikant), om än övervägande negativ. Socialdemokraterna har gått fram hela 13 procentenheter. Vid sidan av ökat stöd på Alliansen bekostnad betyder det att Socialdemokraternas uppgång till stor del skett på bekostnad av övriga rödgröna kamrater. Miljöpartiet är det rödgröna parti som drabbats värst och tappat nästan 4 procentenheter, medan Vänsterpartiets tillbakagång har stannat vid drygt 1 procentenhet enligt Novus opinion. Den sammanlagda tillbakagången för de små rödgröna partierna är signifikant. Till detta kommer att Sverigedemokraterna stadigt tappat någon tiondel här och där i varje mätning under året (totalt 0,7 procentenheter), en förändring med svag signifikans.

Vid sidan av de tre små Allianspartiernas problem i skuggan av de stora Moderaterna finns alltså ett annat problem bland De rödgröna. Socialdemokraternas framgång har satt käppar i hjulet för blockkamraterna. Måhända är detta en van situation för vänsterpartisterna, men för miljöpartisterna upplevs situationen antagligen annorlunda. De har länge haft siktet inställt på att växa och få politiskt inflytande som regeringsparti. Att partiet har ett krympande stöd i väljarkåren är något som med största sannolikhet inte ses med blida ögon av miljöpartisterna. Med minskat stöd minskar även Miljöpartiets framtida möjligheter till politisk makt, andra partiers behov att ta hänsyn till Miljöpartiet vid byggande av allianser samt ett minskat inflytande om partiet till sist lyckas få poster i en regering. Måhända förebådar opinionsförändringarna att vi kommer att få se ett mer aggressivt Miljöparti framöver.

Annonser

Åtgärder

Information

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google+-foto

Du kommenterar med ditt Google+-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

w

Ansluter till %s
%d bloggare gillar detta: