Bästa opinionsinstitut vid riksdagsvalet

27 09 2010

En av de gånger då opinionsintitutens utsagor kan testas mot en oberoende verklighet är i samband med riksdagsvalen. De flesta opinonsinstitut som undersöker partisympatier avger sina sista mätningar några dagar före valet (med undantag av Sentio vars sista opinionsmätning genomfördes i slutet av augusti). Förvisso kan saker och ting hända dagarna mellan sista mätningen och valdagen, men detta är ändå den bästa jämförelsen som går att göra. Vilket opinionsinsitut låg närmas valresultatet 2010?

I tabell 1 redovias den genomsnittliga avvikelsen mellan opinionsinstitutens sista mätning inför riksdagsvalet och det faktiska valresultatet. Genomsnittet erhålls genom att beräkna differensen mellan en uppgiven procent sympatisörer med ett parti och dess faktiska valresultat. Motsvarande beräkning genomförs för samtliga riksdagspartier, Sverigedemokraterna och en kategori för övriga partier, varefter dessa differenser summeras och delas med antalet riksdagspartier. Det opinionsinstitut med den lägsta avvikelsen antas då vara det som bäst estimerat partiernas väljarstöd.

Tabell 1: Den sista mätningens medelfel för parti hos opinionsinstituten vid riksdagsvalet 2010 (genomsnittlig absolut procentavvikelse mellan mätning av respektive parti och faktiskt valresultat).

Överlag ligger de flesta opinionsinstitut nära partiernas valresultat. Det opinionsinstitut som ligger närmast partiernas valresultat är Synovate, följt av Demoskop och Sifo. Klart sämst är United Minds. Det sistnämnda är intressenant, då United Minds — till skillnad från de andra opinionsinstitut — enbart genomförde sina mätning via Internet. Detta kan ha påverkat urvalet så att dess representativitet med väljarna blivit sämre. De flesta övriga använde antingen befolkningsregistret eller telefonnummer kopplade till fast och mobil telefoni. Dessa mätningar ligger klart närmare valresultatet. Sentio sticker dock ut med en kombination av telefon- och webbaserade mätningar. Sentio överensstämmelse med valresultatet ligger ändå i nivå med övriga opinionsinstitut. I nuläget verkar det dock oklokt att förlita sig på opinionsmätningar som inte beaktar mer representativa urval än dem man kan finna via internet. Det är också intressant att ett av de opinionsinstitut som kom närmast valresultatet — Demoskop — inte viktar sina mätningar (om jag förstått saken rätt), medan övriga opinionsinstitut gör detta.

Det är dock inte nödvändigt att det opinionsinstitut som ligger närmast partiernas valresultat lyckas bäst med att pricka in stödet till de politiska blocken — den borgerliga alliansen eller de rödgröna. Detta är nog så intressant då regeringsbildningen är tänkt att baseras på dessa block. I tabell 2 redovisas därför motsvarande beräkningar som i tabell 1, men nu gäller hur nära opinionsinstituten kom valresultaten för respektive block.

Tabell 2: Den sista mätningens medelfel för politiskt block hos opinionsinstituten vid riksdagsvalet 2010 (genomsnittlig absolut procentavvikelse mellan mätning av respektive block och faktiskt valresultat).

När det gäller förmågan att komma nära valresultatet för de politiska blocken är skillnaden större mellan opinionsinstitutet. Det finns även stora skillnader mellan opinionsinstitutens rangordning i tabell 2 och tabell 1. Det är således inte samma sak att komma rätt när partisympatierna mäts som det är att komma rätt när blocksympatierna mäts. Detta är tydligast vad gäller Demoskop — som toppade tabellen när deras mätning jämfördes med partiernas valresultat — då dessa nu återfinns först på sjätte plats. I botten finns dock även denna gång United Minds, vilket återigen poängterar att deras urvalsmetod kan ha problem. Ett opinionsinstitut som klarar sig ganska bra när såväl parti- som blocksympatierna undersöks är Synovate och Novus. Dessa opinionsinstitut ligger närmast valresultatet för blocken och är etta respektive god trea när partisympatierna jämförs med valresultatet i tabell 1. Även Sifo och Sentio kommer väl ut i båda jämförelserna.

Till sist bör noteras att de av Linnéuniversitets statsvetare som tippade valresultatet (läs om detta här) ligger i nivå med de flesta opinionsinstitut vid en jämförelse med partiernas valresultat ( en delad femteplats med Sentio). Vad gäller vid jämförelse med blockens valresultat var statsvetarnas medelvärde 0,70, vilket motsvarar en mittenplacering i tabell 2 ovan.

Annonser

Åtgärder

Information

One response

27 09 2010
Henrik Oscarsson

Hej Magnus!
I mina beräkningar vinner Synovate. Se också Jesper Strömbäcks kalkyler: http://jesperstromback.wordpress.com/2010/09/20/sa-klarade-sig-opinionsinstituten/

Tyvärr läste jag fel på Synovates prognos på folkpartiet, men det är nu korrigerat. Till skillnad från Strömbäck jämför jag dock med slutresultatet för riksdagsvalet, inte valnattsresultatet./MH

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google+-foto

Du kommenterar med ditt Google+-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

w

Ansluter till %s
%d bloggare gillar detta: