Stöd för pingstvän som rektor på universitet

17 08 2010

När Lunds universitet utsåg Per Eriksson till rektor protesterade några forskare mot utnämningen. I pressen framkom att kritikerna inte tilltrodde rektorssysslan till någon som varit pingstvän och antagligen alltjämt hade sympatier för pingströrelsen. Ett skäl skulle vara att pingströrelsen hade en grumlig vetenskapssyn.

För mig som forskar om politiska opinioner som rör religion och politik är detta ett nytt inlägg från en politisk åskådning som kan kallas radikal sekularism: religiöst troende människor ska genom olika förbud och regler hållas kort. Kan det finnas förståelse hos svenska folket för kritiken mot Per Eriksson religiösa bakgrund?

Nu har saken undersökts av Surveyinstitutet på Linnéuniversitetet i Växjö. I den nationella frågeundersökningen Survey 2009 samarbetar olika forskare i södra Sverige med att studera åsikter och beteende bland ett representativt urval av svenska folket mellan 15-85 år. I Survey 2009 kunde svarspersonerna bland annat ange vad de tyckte om följande förslag: ”Pingstvänner ska inte få vara rektorer på universitet”.

Av dem som har en utvecklad åsikt i frågan tycker de flesta att pingstvänner ska få vara rektorer på universitet. Av de 1525 personer som besvarade frågan menade endast 14 procent att det var ett mycket eller ganska bra förslag att pingstvänner inte ska få vara rektorer på universitet medan 35 procent tyckte att förslaget var mycket eller ganska dåligt. Men majoriteten hade ingen utvecklad åsikt: 51 procent tyckte att förslaget varken var bra eller dåligt. Att rätten till religion är så svagt förankrad bland svenska folket kan i sig tyckas vara allvarligt.

Andelen med en utvecklad åsikt i frågan ökade dock med högre utbildningsnivå. Det var bland personer utan högskoleutbildning som kritiken mot pingstvänner som rektorer på universitetet var som starkast. Bland personer med högskoleexamen menade majoriteten att de tyckte att förslaget att pingstvänner inte ska få vara rektorer på universitet var mycket eller ganska dåligt, endast var tionde person med högskoleexamen tyckte att förslaget var mycket eller ganska bra. Kritiken av pingstvänner som universitetsrektorer fann således minst förståelse bland människor med erfarenhet av högre utbildning.

Kritiken mot Per Eriksson som lundarektor emanerade från forskare inom naturvetenskapliga ämnen. Men enligt Survey 2009 var stödet för pingstvänner som rektorer som starkast bland akademiker som inriktat sina högskolestudier på naturvetenskap och teknik. Bland akademiker var studier hade inriktats mot utbildning, hälsa och sjukvård fanns den mest positiva hållningen till förslaget att ge pingstvänner partiellt yrkesförbud. Men även nu angav fyra gånger fler att förslaget att pingstvänner inte ska få vara rektorer på universitet var mycket eller ganska dåligt än vad det var som tycker att det är var mycket eller ganska bra.

Kritiken av Per Erikssons religiösa övertygelse fick inget gehör av Lunds universitet. Nu visar Surveyinstitutets frågeundersökning att kritiken mot religionsutövares möjligheter att vara rektor på universitet inte heller har många anhängare bland svenska folket.


Åtgärder

Information

2 responses

18 08 2010
O Medin

Hela ditt inlägg bygger på en missuppfattning, så fundamental att det gör ont. Grattis till Årets Halmgubbe 2010!
Frågan i Survey 2009 handlade om ett FÖRBUD, vilket vore trivialt absurt, medan de protesterande forskarna ifrågasatte LÄMPLIGHETEN i att en dokumenterat vidskeplig person styr ett universitet. Det råder alltså artskillnad mellan uppfattningarna – inte gradskillnad.
Ridå.

Vilka dokument finns som styrker att Per Eriksson är vidskeplig person? Jag känner inte till några. Däremot är han dokumenterad skicklig ledare av vetenskapliga organisationer./MH

18 08 2010
HH

Frågan om ett förbud och tanken att en person skulle vara mindre lämplig som rektor på grund av sin livsåskådning är grenar på samma religionsfientliga träd. Självklart finns det en poäng i att diskutera sådana frågor i samma inlägg. Priset som årets halmgubbe (vad det nu är för något) eldas härmed upp. Och så upp med ridån igen.

Personligen är jag ingen expert på pingströrelsen, men att avfärda den som vetenskapsfientlig på grund av en viss bibelsyn (vilket görs av en universitetslektor i Sydsvenskans länkade artikel) anser jag som kristen naturvetenskaplig akademiker vara djupt fördomsfullt. Det låter mera relevant att fundera över lämpligheten i att en person med sådana fördomar innehar en akademisk tjänst. För en god akademiker är ju idealet ett öppet sinne för gamla och nya fakta, inte att styras av egna förutfattade meningar.

Jag skulle kunna tänka mig att pingströrelsen kan vara mer vetenskapskritisk än en genomsnittlig svensk. Detta är dock helt i linje med vetenskapens egna ideal. En vetenskaplig teori måste alltid kunna kritiseras, ifrågasättas, omprövas och eventuellt vederläggas. Det är själva kärnan i vetenskapen. En teori som inte tål eller tillåter kritisk granskning är fundamentalistisk och inte vetenskaplig. Jag hävdar därför med bestämdhet att det är betydligt allvarligare med en rektor som tror blint på vetenskapliga ”fakta” än en som är beredd att ompröva dem.

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut / Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut / Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut / Ändra )

Google+-foto

Du kommenterar med ditt Google+-konto. Logga ut / Ändra )

Ansluter till %s
%d bloggare gillar detta: