Intelligent design

9 07 2008

Krönika i Smålandsposten januari 2006

 

Evolutionsläran kan vara ett problem för religiösa personer. Dessa anser att den bibliska skapelseberättelsen inte bara är en berättelse om att Gud har skapat världen, utan även en instruktion i hur det gick till. För dem har jorden och resten av universum skapats på sex dagar, jorden är yngre än 10 000 år och människor och djur kommit till som de är utan att någon utveckling skett. Personer som trots de senaste 100 årens vetenskapliga rön vidhåller uppfattningen att världen kom till på detta sätt brukar kalla sig själva för kreationister.

 

Den vetenskapliga teori som kreationisterna ägnar störst möda åt att kritisera är evolutionsläran. Enligt evolutionsläran har alla livsformer på jorden utvecklats från en gemensam urform. Det naturliga urvalet innebär att de mest anpassade individerna överlever, medan de som inte är anpassade till miljön går under. På så sätt utvecklas arter som allt mer skiljer sig åt. I evolutionsläran spelar även slumpen en roll i arternas uppkomst. Den tar således inte hjälp av Gud för att förklara hur livet på jorden uppkom.

 

En slags kompromiss mellan kreationism och evolutionslära kallas för intelligent design. Anhängarna till denna tanke utgår från att det skett en form av utveckling som mer eller mindre liknar det som evolutionsläran hävdar. Men enligt intelligent design är jordens varelser – speciellt människan – så komplicerade att en slumpvis evolution är omöjlig. Komplexiteten visar istället att det finns en intelligens som designat utvecklingen.

 

I USA finns en livlig diskussion om intelligent design skall läras ut vid sidan av evolutionsläran i skolorna och även i Sverige finns det några anhängare av en sådan tanke. Det vore dock olyckligt att undervisa i intelligent design på biologilektionerna. Anledningen är att all undervisning i skolorna bör bygga på vetenskap och beprövad erfarenhet. Idén om en intelligent design är inte vetenskaplig. Att den inte är vetenskaplig beror dock inte på att den skulle vara oförenlig med evolutionsläran, för de är i högsta grad förenliga med varandra. Det finns inte heller något som visar att intelligent design skulle vara fel. Skillnaden i vetenskaplighet mellan evolutionsläran och intelligent design beror istället på sättet man försöker rättfärdiga sina påståenden.

 

Teorin om evolutionen utgår från traditionella vetenskapliga metoder: en teori skall kunna prövas i verkligheten, eller testas empiriskt som forskarna säger. Utifrån evolutionsläran har forskarna kunna pröva ”släktskap” mellan olika arter och funnit stöd för att arterna utvecklats. Men intelligent design har ingen sådan teori som kan prövas i verkligheten. Den saknar empiriskt stöd. Det är snarare vissa brister i evolutionsläran som intelligent design intresserar sig för. Den intelligente designern är naturligtvis Gud. En sådan tanke går utmärkt att kombinera med tanken på en evolution, med det är en religiös tro och inte vetenskap. Vetenskap undersöker bara det inomvärldsliga, inte förekomsten av en skapare. Tron på den skapande guden är religion. I skolan studeras det bäst i religionskunskap.


Åtgärder

Information

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut / Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut / Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut / Ändra )

Google+-foto

Du kommenterar med ditt Google+-konto. Logga ut / Ändra )

Ansluter till %s
%d bloggare gillar detta: